NEW VIDEO: Samo Zaen – Kalemony 3aleeh

New music video by Syrian singer Samo Zaen.