THROWBACK: Haitham Saeed – Homa Malhom

Classic hit from 2004 by Egyptian singer Haitham Saeed: Homa Malhom.