Lyrics Ahmed Chawki – Tsunami 7ob tsunami darab li qalbi wallah tsunami ostor ya rabi (2x) ya leil el hawa ya 3ashiqi shkoun le jralo…