NEW VIDEO: Tamer Hosny – Kol Haga Bena LIVE at Misr International University

tamerhosnylive-768x440Tamer Hosny performing Kol Haga Bena LIVE at Misr International University Cairo.