Arab Top 10

Arab Top 10 – Week 9 2017

February 27, 2017

1. Douzi – Lmouja 2. Ihab Amir – 2 Kelmat 3. Amr Diab – Maak Alby 4. Tamer Hosny – Ana Mali Aaeny 5. Najwa Karam – Habibi Min 6.

Arab Top 10

Arab Top 10 – Week 8 2017

February 20, 2017

1. Douzi – Lmouja 2. Tamer Hosny – Ana Mali Aaeny 3. Abd El Fatta Grini & Jamila – Zaalima 4. Nancy Ajram – 3am Bet3alla2 Feek 5. Ihab Amir

Arab Top 10

Arab Top 10 – Week 7 2017

February 13, 2017

1. Tamer Hosny – Ana Mali Aaeny 2. Douzi – Lmouja 3. Nancy Ajram – 3am Bet3alla2 Feek 4. Hussain Al Jassmi – Sheft 5. Abd El Fatta Grini &

Arab Top 10

Arab Top 10 – Week 6 2017

February 6, 2017

1. Tamer Hosny – Ana Mali Aaeny 2. Nancy Ajram – 3am Bet3alla2 Feek 3. Hussain Al Jassmi – Sheft 4. Jamila – Le’eb Eyal 5. Amal Maher & Rashed

Arab Top 10

Arab Top 10 – Week 5 2017

January 30, 2017

1. Tamer Hosny – Ya Mali Aaeny 2. Nancy Ajram – 3am Bet3alla2 Feek 3. Jamila – Jamila – Le’eb Eyal 4. Amal Maher & Rashed Al Majid – Law Kan

Arab Top 10

Arab Top 10 – Week 24 2016

June 13, 2016

1. Najwa Karam – Deni Ya Dana 2. Elissa – Ya Rayt 3. Omar Belmir & Rajaa Belmir – Mal El Zin 4. Myriam Fares – Ghafi 5. Douzi –

Arab Top 10

Arab Top 10 – Week 23 2016

June 6, 2016

1. Omar Belmir & Rajaa Belmir – Mal El Zin 2. Douzi – Mazal Mazal 3. Najwa Karam – Deni Ya Dana 4. Elissa – Ya Rayt 5. Donia Samir