Lyrics

LYRICS: Ahmed Chawki – Tsunami

March 5, 2016

7ob tsunami darab li qalbi wallah tsunami ostor ya rabi (2x) ya leil el hawa ya 3ashiqi shkoun le jralo b7ali Set ayam 3ayni sahranin ma3reft ana mali (2x) damar!